اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کانون های مساجد، حرکتی فرهنگی در جهت پرشور کردن مساجد است

درخواست حذف اطلاعات

امام جمعه یزد با اشاره به فعالیت های فرهنگی در مساجد گفت: کانون های مساجد، حرکتی فرهنگی در جهت پرشور کردن مساجد است.