اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دوران عربده کشی و فریاد کشیدن دشمنان نسبت به انقلاب به سر رسیده است

درخواست حذف اطلاعات

امام جمعه زاهدان با تاکید بر اینکه بحران اقتصادی را با مدیریت صحیح و منسجم پشت سر بگذاریم، گفت: دوران عربده کشی و فریاد کشیدن دشمنان نسبت به انقلاب به سر رسیده است.