اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

زمینه های کارشناسی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شود

درخواست حذف اطلاعات

امام جمعه چوار، گفت: اینکه آمریکا از تغییر رفتار و نظام ایران و تغییر ارزش ها و باورهای مردم ناامید شود، بزرگ ترین دستاوردها برای مردم ایران است چرا که موجب مصونیت بخشی آنان می شود.