اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

استقبال از دانشگاه های پیشگام در ماموریت گرا کردن امکانات

درخواست حذف اطلاعات

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از هر استانی که داوطلبانه در راستای ساماندهی آموزش عالی از جمله ماموریت گرا کردن امکانات و تجهیزات دانشگاه اقدام کند، استقبال می کنیم.