اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نمی توانیم به راحتی از هویت تاریخی شهر بگذریم

درخواست حذف اطلاعات

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نگران میدان های تاریخی شهر هستیم و نمی توانیم به راحتی از هویت تاریخی شهر عبور کنیم، از تبدیل میدان قیصر به چهارراه انتقاد کرد.