اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه ها از ابتکارات وزارت نفت و تقویت بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز شنبه ضمن بررسی تحولات بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوسازی های کاذب علیه مصالح اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند.