اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مواد مخدر صنعتی و شیمیایی بیماری های مزمن بوجود می آورند

درخواست حذف اطلاعات

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مواد مخدر صنعتی و روان گردان ها، بیماری های مزمنی در بدن ایجاد می کنند که بسیار خطرناک است و باید مردم را در رابطه با آن آگاه کرد.