اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ورود ١٤٠٠٠ پرونده ماده صد به دیوان عدالت اداری

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری گفت: باتوجه به اینکه علیرغم تکلیف نظارتی شهرداران برساخت وسازها برابرقانون و مفاد پروانه های صادره، متأسفانه سالانه شاهد ورود ١٤٠٠٠ پرونده ماده صد دردیوان عدالت اداری هستیم.