اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

«دینداری» نسبت به «دین» ابعاد وسیع تری دارد

درخواست حذف اطلاعات

طالبان با اشاره به دیدگاه های موجود درباره دینداری ایرانیان، گفت: از نیمه سال ۷۰ تا سال ۹۵ هفت تحقیق در مورد دینداری ایرانیان انجام شده است.