اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تمام ظرفیت های استان در بودجه سال آینده باید در نظر گرفته شود

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه در حال تدوین بودجه سال ۹۸ هستیم؛ تأکید کرد: باید تمام ظرفیت های استان درنظر گرفته شود.