اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

برگزاری پودمان تخصصی ویژه قضات آزمایشی

درخواست حذف اطلاعات

یک دوره تخصصی به مدت سه روز با هدف ارتقاء مهارت های شغلی قضات آزمایشی از سوی مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در استان قم برگزار شد.