اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دست هایی در کار است تا جریان اربعین را کمرنگ کنند

درخواست حذف اطلاعات

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، بر توجه ویژه به اطلاع رسانی و تبلیغات اقدامات انجام شده درباره پیاده روی اربعین تاکید کرد و گفت: متاسفانه امسال دست هایی در کار است تا جریان اربعین را کمرنگ کنند.