اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ثبات اقتصادی مهمترین خواسته نمایندگان مجلس است

درخواست حذف اطلاعات

فرهنگی گفت: ثبات اقتصادی مهمترین خواسته نمایندگان مجلس است که این ثبات اقتصادی به دنبال تحولات اقتصادی مناسب باید رخ دهد.